Cách dừng cập nhật Windows 10

Cách dừng cập nhật Windows 10: Cách tắt vĩnh viễn Windows Update trên Windows 10 Xin chào. Trong bài đăng này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể tắt Cập nhật Windows trong Windows 10. Như chúng ta biết rằng không có tùy chọn để hủy kích hoạt cập nhật Windows trong bảng điều khiển hoặc trong ứng dụng cài đặt… Đọc thêm

viVietnamese