Cách sửa lỗi 0x800F0906 và 0x800F081F

Cách sửa lỗi 0x800F0906 và 0x800F081F trong Windows 8, 8.1 Người dùng hệ điều hành Windows 8 (8.1) đôi khi gặp phải mã lỗi nêu trên. Lỗi này xảy ra khi Windows không thể tải xuống các tệp được yêu cầu từ Máy chủ Windows Update. Giải thích chi tiết từ .NET Framework được chỉ ra bên dưới để hiểu toàn bộ hiện tượng Lỗi… Đọc thêm

viVietnamese