Tải xuống trình điều khiển Epson L220

Tải xuống trình điều khiển máy in Epson L220 - Phần mềm và trình điều khiển máy in Epson L220 dành cho Microsoft Windows và Mac OS.

Làm thế nào để Tải xuống và Cài đặt Trình điều khiển Máy in Epson L220

Tải xuống trình điều khiển máy in Epson L220Cài đặt trình điều khiển máy in Epson L220

Biết chi tiết về cách cài đặt Epson L220 trình điều khiển máy in có thể hữu ích cho tình trạng có vấn đề. Bạn không chỉ có thể cài đặt máy in tại nhà mà còn có thể thực hiện ở bất cứ đâu - văn phòng, địa điểm kinh doanh, v.v.

Cài đặt Trình điều khiển Máy in Epson L220 trên Hệ điều hành Windows

  • Tải về Kết nối Thiết lập Tiện ích Máy in từ Epson
  • Cài đặt nó. Bạn nên đến với Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối. Đừng quên đánh dấu vào tùy chọn 'Tôi chấp nhận các điều khoản'
  • Nhấp vào Tiếp theo để sang bước tiếp theo
  • Nhấn Cài đặt và sau đó nhấp vào 'Hoàn tất.'
  • Chọn sản phẩm bạn có và sau đó chọn Tiếp theo
  • Chọn Chọn rồi chọn Tiếp theo
  • Đi tới Đồng ý và Tiếp theo
  • Bạn sẽ thấy thông báo 'Đăng ký Máy in với Kết nối Epson.' Đi tới OK

Có nhiều cách khác nhau để quản lý bước tiếp theo:

  • Chọn tùy chọn 'Tạo tài khoản' nếu bạn muốn tạo tài khoản mới. Đi tới Kết thúc để hoàn tất quá trình
  • Nếu bạn đã có tài khoản và bạn muốn đăng ký một mặt hàng mới, hãy chuyển đến mục 'Tôi có tài khoản.' Bạn sẽ thấy biểu mẫu 'Thêm máy in mới' và sau đó đi với Thêm.

Để hoàn tất toàn bộ quá trình, bạn nên nhấp vào 'Đóng'. Nếu bạn muốn kích hoạt 'Quét lên đám mây', có các hướng dẫn khác để làm theo. Nếu bạn muốn kích hoạt tùy chọn 'In từ xa', bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn.

Hệ điều hành được hỗ trợ (OS)

Windows và Mac

Tải xuống trình điều khiển máy in Epson L220

Tải xuống trình điều khiển Epson L220 cho: Windows 10 (32bit, 64bit), Windows 8.1 (32bit, 64bit) Windows 7 (32 & 64-bit), Windows Vista (32 & 64bit), Windows XP (32 & 64-bit)
Trình điều khiển máy in Windows 64-Bit cho Epson L220 Tải xuống
Trình điều khiển máy in Windows 32-Bit cho Epson L220 Tải xuống
Trình điều khiển máy quét cho Epson L220 Tải xuống
Trình điều khiển Epson L220 cho Mac OS
Trình điều khiển máy in cho Mac Tải xuống
Trình điều khiển máy quét cho Mac Tải xuống

 

 

Vietnamese